فروش و صادرات انواع روده گوسفندی و گاوی
شرکت تجاری بازرگانی متین